Sposoby wykorzystywania systemów solarnych

Systemy solarne są zazwyczaj wykorzystywane jako ekologiczne dopełnienie instalacji centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej w prywatnych domach. Kolektory słoneczne mogą być jednak z powodzeniem stosowane również w wielu innych miejscach. W poniższym artykule przedstawiamy sposoby wykorzystywania systemów solarnych.

Budynki mieszkalne i produkcyjne

Instalacja fotowoltaiczna służy przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń oraz grzania wody użytkowej w domach jedno– albo dwurodzinnych. Może być ona ważnym uzupełnieniem tradycyjnego urządzenia grzewczego. Pozwala uzyskać ciepłą wodę, którą wykorzystuje się m.in. do utrzymania higieny osobistej, zmywania naczyń czy też do robienia prania (również w pralce automatycznej). Ponadto można ją zastosować do podgrzewania wody w basenach kąpielowych albo innych przydomowych zbiornikach wodnych. Może być także z sukcesem używana w halach, magazynach oraz innego typu obiektach.

Zastosowanie w rolnictwie, hodowli zwierząt czy produkcji

Kolektory słoneczne z powodzeniem można także wykorzystać w branży hodowlanej, np. do podgrzewania wody w stawach rybnych. Sprawdzą się także do ogrzewania budynków inwentarskich i podgrzewania w nich wody do celów sanitarnych, jak również do przygotowywania pasz oraz pojenia czy pielęgnacji zwierząt. Instalacje solarne można też stosować w procesach produkcyjnych, np. do fermentacji sera.

Ponadto systemy solarne w polskich warunkach klimatycznych mogą posłużyć w suszarnictwie: do suszenia ziół, warzyw, owoców, materiałów budowlanych, drewna i trocin, jak również do dosuszania siana, ziarna zbóż oraz roślin niezbożowych. Są używane do przygotowywania warzyw w procesie technologicznym, w tym zwłaszcza do ich płukania. Sprawdzą się do regulacji mikroklimatu w przechowalniach płodów rolnych.

Zalety systemów solarnych

Jak można więc zauważyć, zastosowanie systemów solarnych jest bardzo szerokie, począwszy od wykorzystania w celach prywatnych, aż po użycie w celach gospodarczych i przemysłowych. Rosnąca popularność tego źródła energii wynika z jego licznych zalet. Przede wszystkim systemy solarne pozwalają na niemal niewyczerpane zasoby bezpłatnej energii. Co ważne, nowoczesne instalacje działają bardzo efektywnie również zimą. Bez trudu można je podłączyć do dotychczasowych instalacji. Montaż systemów słonecznych nie wymaga zwykle żadnych zmian w istniejących instalacjach wodno-grzewczych w obiekcie. Ich bardzo istotną zaletą są również względy ekologiczne – w trakcie eksploatacji instalacji, nie dochodzi do emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki działaniu systemu solarnego, kocioł grzewczy może pracować krócej, co przekłada się z kolei na mniejsze zużycie paliwa. To prowadzi nie tylko do większych oszczędności finansowych związanych np. z zakupem węgla, ale również do zmniejszenia stosowania paliw kopalnych, co znów przekłada się na korzyści dla środowiska.

Dużą korzyść wynikającą ze stosowania tego rozwiązania stanowi również znaczna redukcja kosztów, wynosząca średnio do ok. 60% w przypadku pokrycia rocznego zapotrzebowania na energię potrzebną do podgrzania wody użytkowej oraz do ok. 20% łącznego pokrycia zapotrzebowania na energię do wspomagania centralnego ogrzewania. Warto przy tym zauważyć, że aktualnie inwestycja w instalacje ekologiczne jest mocno wspierana przez różnego rodzaju programy rządowe albo wojewódzkie. Dzięki temu możliwe jest zainstalowanie systemu solarnego i tym samym uzyskanie ekonomicznego oraz ekologicznego źródła energii w znacznie niższej cenie.

Posiadamy:

Dostawcy posiadają:

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 od dnia 16-03-2020
(do odwołania) wprowadzamy dodatkowe środki zapobiegawcze:

  1. Dział obsługi bezpośredniej klientów detalicznych i biznesowych zostaje zamknięty – zamówienia przyjmujemy tylko drogą elektroniczną oraz telefonicznie.
  2. Transport dostaw – towar będzie dostarczony tylko firmami zewnętrznymi.
  3. Odbiór towaru – będzie możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu
    z działem handlowym.
  4. Formy płatności – możliwe tylko przelew, bądź przedpłata (brak płatności gotówkowych).
  5. Biura sprzedażowe pracują w trybie dyżurowym i zdalnym. Oznacza to, że przygotowanie ofert lub odebranie telefonu może potrwać odrobinę dłużej, niż zazwyczaj. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i zrozumienie.