Poradnik

TABELA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH WG NORM DIN I KORSPONDUJĄCE IM ODPOWIEDNIKI WG ISO ORAZ EN

DIN

ISO

EN

1

2339

22339

7

2338

22338

84

1207

21207

85

1580

21580

94

1234

21234

125

7090

27090

258

8737

20737

417

7435

27435

427

2342

22342

433

7092

27092

438

7436

27436

439

4035/8675

24035/2867

439

4036

24036

440

7094

27094

551

4766

24766

553

7434

27434

558

4018

24018

601

4016

24016

603

8677

28677

660

R1051

21051

661

R1051

21051

911

2936

22936

912

4762

24762

913

4026

24026

914

4027

24027

915

4028

24028

916

4029

24029

931

4014

24014

933

4017

24017

934

4032/8673/8674

24032/28673/28674

960

8765

28765

961

8676

28676

963

2009

22009

964

2010

22010

965

7046

27046

966

7047

27047

980

7042

27042

1440

8738

28738

1481

8752

28752

6914

7412

27412

6915

7414

27414

6916

7416

27416

6924

7040

27040

6925

7042

27042

7343

8750/8751

28750/28751

7344

8748

28748

7971

1481

21481

7972

1482

21482

7973

1483

21483

7976

1479

21479

7977

8737

28737

7978

8736

28736

7979

8733

28733

7981

7049

27049

7982

7050

27050

7983

7051

27051

7985

7045

27045

9021

7093

27093

STAL WĘGLOWA

WŁASNOŚCI MECHANICZNE CZĘŚCI ZŁĄCZNYCH WYKONYWANYCH ZE STALI WĘGLOWYCH ORAZ STOPOWYCH

wanoci_mechniczne_dla_stali_weglowych

Dla śrub z gwintem zwykłym od M1.6 do M39 i drobnozwojnym od M8x1 do M39x3 poddawanych naprężeniom rozciągającym oznaczenie własności składa się z 2 liczb:
· Pierwsza liczba stanowi 1/100 nominalnej wytrzymałości na rozciąganie materiału śruby Rm [N/mm2; MN/m2];
· Druga stanowi 10x krotność stosunku dolnej granicy plastyczności ReL (lub umownej granicy plastyczności) do nominalnej wytrzymałości na rozciąganie Rm.
Iloczyn obu tych liczb stanowi 1/10 granicy plastyczności w [N/m2; MN/m].

Klasa własności Opis materiału i obróbki Skład chemiczny [%] Temperatura odpuszczania
Cmin Cmax Pmax Smax Bmax [oC]
3.6 Stal węglowa 0,200 0,050 0,060 0,003
4.6 0,550 0,050 0,060 0,003
4.8 0,550 0,050 0,060 0,003
5.6 0,130 0,550 0,050 0,060 0,003
5.8 0,550 0,050 0,060 0,003
8.8 Stal węglowa z dodatkami stopowymi (B, Mn, Cr) hartowana i odpuszczana 0,150 0,400 0,350 0,035 0,003 425
10.9 Stal węglowa hartowana i odpuszczana 0,250 0,550 0,350 0,035 0,003 425
12.9 Stal węglowa hartowana i odpuszczana 0,250 0,550 0,350 0,035 0,003 425

Własności mechaniczne i fizyczne śrub i srub dwustronnych (wyciąg z normy )

Własności Mechaniczne i fizyczne Klasy własności
3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 8.8 D≤16 8.8 d>16 10.9 12.9
Nominalna wytrzymałość na rozciąganie Rmnom[N/mm2] 300 400 400 500 500 800 800 1000 1200
Rmmin[N/mm2] 330 400 420 500 520 800 830 1040 1220
Twardość wg. Rockwella min. HRB 52 67 71 79 82
HRC 22 23 28 39
max HRB 95
HRC 32 34 39 44
Dolna granica plastyczności ReL[N/mm2] nominalna 180 240 320 300 400
minimalna 190 240 340 300 420
Umowna granica plastyczności Rp0,2[N/mm2] nominalna 640 640 720 1080
minimalna 640 640 720 1100
Wydłużenie po zerwaniu Amin [%] 25 22 20 12 12 9 8
Przewężenie po zerwaniu Zmin[%] 52 52 48 44
Udarność KUmin [J] 25 30 30 20 15

Minimalna siła zrywająca [N] (AsnomxRmmin) – gwinty metryczne zwykłe.

Gwint Asnom [mm2] Klasy własności
3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 8.8 10.9 12.9
M3 5,03 2010 2110 2510 2620 4020 5230 6140
M3,5 6,78 2710 2850 3390 3530 5420 7050 8270
M4 8,78 3510 3690 4390 4570 7020 9130 10700
M5 14,2 5680 5960 7100 7380 11350 14800 17300
M6 20,1 8040 8440 1000 10400 16100 20900 24500
M7 28,9 11600 12100 14400 15000 23100 30100 35300
M8 36,6 12100 14600 15400 18300 19000 29200 38100 44600
M10 58 19100 23200 24400 29000 30200 46400 60300 70800
M12 84,3 27800 33700 35400 42200 43800 67400 87700 103000
M16 157 51800 62800 65900 78500 81600 125000 163000 192000
M20 245 80800 98000 103000 122000 127000 203000 255000 299000
M24 353 116000 141000 148000 173000 184000 293000 367000 431000
M27 459 152000 184000 193000 230000 239000 381000 477000 560000
M30 561 185000 224000 236000 28000 292000 466000 583000 684000

WŁASNOŚCI MECHANICZNE NAKRĘTEK O WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 0.8d (czynna długość gwintu 0.6 D)

Zalecane klasy mechaniczne nakrętek do współpracy ze śrubami złącznymi wg. PN-EN 20898-2 zawiera poniższa tabela.

Klasa własności mechanicznych nakrętek Śruby współpracujące
Klasa własności wytrzymałościowych Zakres średnic
4 3,6; 4.6; 4.8; >M16
5 3.6; 4.6; 4.8; M16
5.6; 5.8; M39
6 6.8 M39
8 8.8 M39
9 9.8 M16
10 10.9 M39
12 12.9 M39

Połączenia gwintowe należy projektować tak, aby powodem uszkodzenia było zawsze pękanie trzpienia. Zerwanie gwintu – zwłaszcza w nakrętce – jest mało widoczne i często stopniowe i trudne do wykrycia. Wprowadza to ryzyko, że częściowo uszkodzone części mogą pozostać w zespole złącznym. Śruba (wkręt) o odpowiedniej klasie, skojarzona z nakrętką o odpowiedniej klasie własności mechanicznych zgodnie z powyższą tabelą może być dokręcana do obciążenia próbnego bez zerwania. Przekroczenie obciążenia próbnego przy właściwym (zalecanym) doborze klas własności mechanicznych śruby i nakrętki zapewnia przewidywaną awarię minimum 10% połączeń nadmiernie dokręconych – w formie uszkodzenia śruby, dla ostrzeżenia użytkownika, że takie postępowanie przy montażu nie jest odpowiednie

STAL NIERDZEWNA

Stal nierdzewna (zwana także INOX lub nierdzewka) – grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na korozję ze strony np.: czynników atmosferycznych (korozja gazowa), rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych (korozja w cieczach).
Stal nierdzewną w Polsce oznacza się według 5 najważniejszych norm:

  • Polska Norma PN
  • Europejska Norma EN 10088
  • Amerykańska Norma AISI
  • Rosyjska Norma GOST
  • Niemiecka Norma DIN.

Posiadamy:

Dostawcy posiadają: