Podkładki sprężynowe i nakrętki – jak zabezpieczać połączenia śrubowe?

Nakrętki oraz podkładki sprężynowe stanowią niezwykle istotny element we wszelkiego rodzaju połączeniach gwintowych. Wykorzystuje się je m.in. podczas produkcji narzędzi, pojazdów, maszyn przemysłowych, a także w ramach rozmaitych przedsięwzięć budowlanych i konstrukcyjnych. Dzięki odpowiednio dobranym zabezpieczeniom zespalane za pośrednictwem śruby obiekty posiadają połączenie stabilne, a przy tym odporne na trudne warunki środowiska roboczego czy niesprzyjające oddziaływanie pogody. Jak to się dzieje?

Zacznijmy od tego, że najczęściej stosowane zabezpieczenia połączeń śrubowych dzielą się na dwa podstawowe typy – siłowe oraz kształtowe. Pierwszy z nich odnosi się do elementów, które utrudniają samoczynne luzowanie się połączenia (zachodzące np. na skutek udarów lub wibracji) poprzez istotne zwiększenie poziomu siły tarcia gwintu. Ze względu jednak na to, że owe elementy nie są w pełni niezawodne, wykorzystuje się drugi ze wspomnianych rodzajów zabezpieczeń, czyli właśnie zabezpieczenia kształtowe – tj. we właściwy sposób ukształtowane zawleczki i podkładki sprężynowe oraz odginane.

Zadaniem podkładek tego rodzaju jest separacja łączonego materiału od nakrętki, tak aby zmniejszyć ryzyko poluzowania się połączenia lub też jego samoistnego odkręcania się. Dodatkowo takie podkładki można zastosować także, aby poszerzyć powierzchnię na jakiej śruba naciska na łączony materiał.

Podkładki będące elementem pomocniczym połączeń gwintowych dzielą się na trzy główne typy:

  • standardowe – wykorzystywane niemal wyłącznie w celu ochrony łączonych ze sobą elementów przed zgnieceniem lub zarysowaniem,
  • zabezpieczające przed samoczynnym odkręcaniem się – są to podkładki sprężynowe i odginane, które dzięki swojej sprężystości uniemożliwiają luzowanie się poszczególnych elementów połączenia,
  • wyrównujące – używane do wyrównywania ewentualnych nachyleń występujących w ramach łączonych obiektów.

Dodatkowo, oprócz powszechnie występujących na rynku podkładek sprężynowych, odginanych czy wyrównujących, ciekawym rozwiązaniem służącym do zabezpieczenia połączenia śrubowego jest również nakrętka kontrująca. Element ten umieszcza się na trzpieniu śruby dopiero po zamocowaniu bazowej nakrętki w taki sposób, aby mocno się o nią oparł. Nakrętka kontrująca w zestawie z bazową pozwala uzyskać tak silne nacisk na zwój gwintu, że rozkręcenie całości połączenia staje się niemal niemożliwe bez jego uprzedniego zerwania.

Posiadamy:

Dostawcy posiadają: