Do czego służy inwerter solarny?

Inwerter solarny to najważniejszy element instalacji fotowoltaicznej, od którego zależy sprawne i skuteczne działanie całego systemu. Czym konkretnie jest oraz do czego służy to urządzenie? Dowiedz się z poniższego wpisu.

Czym jest i do czego służy inwerter solarny?

Inwerter fotowoltaiczny, zwany również przetwornicą albo falownikiem, to rodzaj urządzenia, którego zadaniem jest zamiana prądu stałego wytwarzanego przez panele solarne w prąd zmienny niezbędny do zasilania oświetlenia i większości sprzętów elektrycznych w domu czy mieszkaniu. Nowoczesne inwertery są wyposażane zazwyczaj w innowacyjne rozwiązania służące do optymalnego zarządzania energią elektryczną, m.in. do jej przesyłania do sieci, codziennego użytkowania czy też rejestrowania ilości wyprodukowanej energii sumarycznej oraz chwilowej. Co więcej, najnowsze modele urządzeń można też w łatwy i wygodny sposób kontrolować z poziomu aplikacji w na smartfonie lub tablecie albo przez specjalne strony www w sieci.
Inwerter fotowoltaiczny – dlaczego jest tak ważny?

Jak już wskazano wcześniej, inwerter solarny odpowiada za sprawną przemianę prądu stałego na zmienny. Od jego właściwego dopasowania do rodzaju instalacji zależy bezawaryjne i długotrwałe działanie paneli fotowoltaicznych, a także ich efektywność. Prawidłowy dobór urządzenia do potrzeb gospodarstwa domowego pozwala na produkcję prądu na miarę oczekiwań użytkowników, bez powstawania strat lub też niedoborów energii. Dzięki temu codzienne korzystanie z systemu jest ekonomiczne, a sama inwestycja w instalację solarną szybko się zwraca.

Wybierając urządzenie, warto też zwrócić uwagę na to, że dobrej klasy inwerter powinien cechować się szerokim zakresem temperatury pracy, a także utrzymaniem stałego punktu mocy maksymalnej.

Jak działa inwerter fotowoltaiczny?

Panele solarne wytwarzają prąd stały, który dopiero po przekształceniu przez falownik na prąd zmienny o parametrach 230V nadaje się do zasilania sprzętu elektrycznego. Na budowę przetwornicy składa się kilka części: układ zabezpieczenia oraz przetwarzający, a także układy wejściowe. Ostatni z wymienionych elementów obsługuje połączenie z panelami solarnymi. Ponadto monitoruje pracę ogniw, a także wskazuje maksymalny punkt pracy modułów (tzw. MPPT). Układ przetwarzający zajmuje się z kolei zamianą prądu stałego na zmienny, a także odpowiada za prezentowanie danych na temat działania urządzenia. Układ zabezpieczający odpowiada natomiast za utrzymanie wydajnego i bezpiecznego połączenia z siecią, przekładającego się na właściwe funkcjonowanie całego systemu.

Rodzaje inwerterów solarnych

Aktualnie na rynku dostępnych jest kilka rodzajów inwerterów, różniących się od siebie m.in. rodzajem połączenia z siecią, liczbą faz, wielkością instalacji czy też obecnością transformatora. W zależności od tego, czy inwerter solarny łączy się z siecią, wyróżnia się przetwornice wyspowe oraz sieciowe. Modele off-grid (wyspowe) nie nawiązują połączenia z siecią, czego rezultatem jest brak możliwości oddawania do niej energii. Z kolei wersja on-grid (sieciowa) oddaje nadwyżki wyprodukowanej energii. Ze względu na ilość faz wyróżnia się ponadto inwertery jedno– i trójfazowe, natomiast ze względu na transformator – transformatorowe oraz beztransformatorowe. Biorąc pod uwagę wielkość instalacji, wyodrębnia się mikroinwertery współpracujące z jednym panelem, modele stringowe – dla systemów do 30 kW, a także wersje centralne obsługujące instalacje o mocy kilkuset kW, np. na farmach solarnych.

Posiadamy:

Dostawcy posiadają: