Bezpieczny montaż paneli słonecznych

Niezależność energetyczna, troska o środowisko naturalne, możliwość istotnego zaoszczędzenia na rachunkach za prąd, a nawet zarobienia pieniędzy na odprowadzeniu go do sieci to kluczowe atuty, które zapewniają użytkownikowi panele słoneczne. Aby jednak móc cieszyć się wspomnianymi czynnikami, w pierwszej kolejności należy zadbać o solidny i bezpieczny montaż całej instalacji.

O czym trzeba pamiętać przed rozpoczęciem montażu paneli słonecznych?

Ze względu na sięgającą ponad 20 lat żywotność oferowanych obecnie instalacji fotowoltaicznych, powierzchnia dachu, na której planujemy umieścić kolektory, musi zapewniać im możliwość długotrwałej pracy. Z uwagi na ten fakt przed ich montażem należy przede wszystkim zweryfikować jego parametry wytrzymałościowe w kontekście znoszenia obciążeń wynikających z usytuowania na powierzchni kolektorów słonecznych. Podczas tego procesu pod uwagę należy wziąć nie tylko ciężar samych napełnionych cieczą paneli, ale również napór wiatru oraz ewentualną wagę śniegu mogącego podczas zimnych miesięcy na nich zalegać. Jednocześnie ważne jest także, aby sprawdzić w tym samym zakresie wytrzymałość konstrukcji nośnej oraz innych powiązanych z połacią dachową warstw, w tym np. izolacyjnych. W przypadku dachów przeznaczonych pod instalacje fotowoltaiczne należy ponadto:

 • uwzględnić we wspomnianych wcześniej wyliczeniach czynniki konstrukcyjno-fizyczne, w postaci np. wody roztopowej, mogącej przenikać przez warstwę izolacyjną,
 • zwrócić szczególnie dużą uwagę na stabilne osadzenie wszystkich elementów złącznych, wykorzystanych na potrzeby montażu paneli słonecznych,
 • zadbać o optymalny system odprowadzania wody opadowej,
 • zweryfikować równość struktury nośnej dachu i skorygować ją, jeśli wystąpi taka potrzeba,
 • wymienić wszelkie uszkodzone łaty dachowe,
 • zapewnić odpowiednią wytrzymałość liniom brzegowym dachu, które są narażone na zwiększone obciążenie wynikające z naporu wiatru.

Pozostałe istotne czynniki związane z montażem kolektorów słonecznych

Podczas instalacji paneli fotowoltaicznych przystosowanie połaci dachowej nie jest jedynym zadaniem, z którym będziemy zmuszeni się zmierzyć. Innym istotnym aspektem są również przewody, które w przypadku ułożenia na wolnym powietrzu należy stosownie zabezpieczyć, za pośrednictwem specjalistycznych rozwiązań, takich jak np. kanały kablowe oraz wykonywane z tworzyw sztucznych rury, zwiększające stopień ich ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, intensywnym promieniowaniem słonecznym, a także uszkodzeniami mechanicznymi.

Podczas przeprowadzania samych czynności montażowych, należy stosować się do obowiązujących zasad BHP, a w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skorzystać z pomocy wykwalifikowanego fachowca. Montując panele słoneczne na dachu obiektu o wysokości wynoszącej co najmniej 3 metry, konieczne jest dysponowanie odpowiednim wyposażeniem ochronnym.

Dodatkowo należy także zadbać o osoby znajdujące się poniżej obszaru roboczego, ogradzając tymczasowo teren przyległy do budynku lub zabezpieczając go stosownymi oznaczeniami. Przed przystąpieniem do właściwych prac trzeba zapoznać się też ze wskazówkami dotyczącymi obsługi pozostałych urządzeń wchodzących w skład instalacji, w tym m.in. modułów czy falownika.

Po zakończeniu montażu paneli słonecznych pozostaje jeszcze kwestia podłączenia ich do istniejącej sieci elektrycznej. Tę jednak – ze względu na bezpieczeństwo zarówno w trakcie dokonywania tej czynności, jak i po jej zakończeniu – rekomendujemy zlecić wyłącznie wyspecjalizowanym w tym zakresie elektrykom, posiadającym stosowne uprawnienia.

Posiadamy:

Dostawcy posiadają:

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 od dnia 16-03-2020
(do odwołania) wprowadzamy dodatkowe środki zapobiegawcze:

 1. Dział obsługi bezpośredniej klientów detalicznych i biznesowych zostaje zamknięty – zamówienia przyjmujemy tylko drogą elektroniczną oraz telefonicznie.
 2. Transport dostaw – towar będzie dostarczony tylko firmami zewnętrznymi.
 3. Odbiór towaru – będzie możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu
  z działem handlowym.
 4. Formy płatności – możliwe tylko przelew, bądź przedpłata (brak płatności gotówkowych).
 5. Biura sprzedażowe pracują w trybie dyżurowym i zdalnym. Oznacza to, że przygotowanie ofert lub odebranie telefonu może potrwać odrobinę dłużej, niż zazwyczaj. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i zrozumienie.