Jak zostać prosumentem?

Zostanie prosumentem to jedna ze skutecznych metod obniżenia ceny energii elektrycznej. Kim dokładnie jest prosument? Jak można nim zostać? Na te i podobne pytania odpowiedź znajdziesz w przygotowanym przez nas artykule.

Kim jest prosument energii odnawialnej?

Najprościej ujmując, prosument jest wytwórcą energii. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, aby nim zostać, należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • wytwarzać na własne potrzeby energię elektryczną jedynie z odnawialnych źródeł energii, wykorzystując do tego celu mikroinstalację,
  • nabywać energię na podstawie kompleksowej umowy,
  • prosument musi być końcowym odbiorcą, tzn. nie wolno mu wykorzystywać energii na potrzeby dystrybucji, przesyłania czy wytwarzania.

Kto może zostać prosumentem?

Prosumentami mogą zostać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy, jeśli wytwarzanie energii nie stanowi większej części prowadzonej przez nich działalności. Mogą nimi być również hodowcy oraz osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo sadownicze, rybackie czy rolne, pod warunkiem, że ich działalność nie jest regulowana ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z lipca 2004 roku. Co istotne, prosumentem nie musi być pojedyncza osoba. Polecane rozwiązanie stanowi też inwestycja w OZE przez wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie energetyczne. Ponadto prosumentami mogą także zostać związki wyznaniowe, kościoły oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Czym jest mikroinstalacja?

Jak już wspomniano, aby zostać prosumentem, należy wytwarzać energię elektryczną poprzez tzw. mikroinstalację. To system odnawialnego źródła energii o maksymalnej mocy 50 kW. Instalacja ta powinna być przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie większym niż 110 kV. Do najpopularniejszych mikroinstalacji należą panele fotowoltaiczne wyposażone w specjalne ogniwa przetwarzające promieniowanie słoneczne w energię. Odpowiednio dobrany do potrzeb gospodarstwa domowego, budynku firmowego czy innego obiektu system solarny pozwala na produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby, a także odprowadzanie do sieci ewentualnej nadwyżki. Do mikroinstalacji należą również niewielkie elektrownie wiatrowe, a także tzw. instalacje hybrydowe, będące połączeniem przynajmniej dwóch rodzajów systemów opartych na odnawialnych źródłach energii.

Co trzeba zrobić, aby zostać prosumentem?

Podstawowym warunkiem, który należy spełnić, aby zostać prosumentem, jest posiadanie mikroinstalacji. Należy pamiętać, że montaż i podłączenie urządzenia do sieci elektroenergetycznej powinny zostać wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego oraz uprawnionego do tego typu zadań instalatora. Zamocowanie systemu przez specjalistę daje gwarancję prawidłowego funkcjonowania sprzętu, a także spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa pracy instalacji.

Po montażu należy zgłosić operatorowi sieci dystrybucyjnej chęć przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Zgłoszenia należy dokonać w czasie maksymalnie 30 dni przed planowanym przyłączeniem.

Do wypełnionego formularza trzeba dołączyć również schemat instalacji elektrycznej, a także ewentualne oświadczenie pełnomocnika. Przyłączenie do sieci jest bezpłatne.

Kolejnym krokiem jest zainstalowanie licznika dwukierunkowego, a następnie podpisanie wymaganych umów kompleksowych. Dla osób biznesowych i niebiznesowych będą to innego rodzaju dokumenty.

Podsumowując, proces dołączania do grona prosumentów jest prostym i niedługim procesem. Warto z niego skorzystać, aby móc czerpać korzyści z podłączenia mikroinstalacji do sieci przez długi czas.

Posiadamy:

Dostawcy posiadają: