Dofinansowanie paneli fotowoltaicznych

Dotacje na fotowoltaikę sprawiają, że ta forma pozyskiwania energii staje się w naszym raju coraz popularniejsza. Obecnie, konsumenci mogą korzystać z kilku programów rządowych oraz regionalnych, przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Dzięki nim inwestycja w panele słoneczne zwraca się nawet o kilka lat szybciej niż w przypadku finansowania całego systemu ze środków własnych. Jeśli chcesz założyć panele fotowoltaiczne dofinansowanie na tego typu przedsięwzięcie, stanowi szansę na znaczne obniżenie całkowitego kosztu wykonania instalacji. Sprawdź, gdzie szukać pomocy i jakie warunki musisz spełniać, by otrzymać wsparcie z dostępnych programów dotacyjnych.

Program Mój Prąd

Od 2019 roku właściciele domów mieszkalnych mogą otrzymać wsparcie na budowę instalacji fotowoltaicznych w ramach rządowego programu Mój Prąd. Jego całkowity budżet wynosi 1 miliard złotych, a maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy to 5000 zł. Oznacza to, że w ramach programu wsparcie uzyska ok. 200 000 gospodarstw domowych. Dofinansowaniu mogą podlegać instalacje o maksymalnej wielkości 10 kWp.

Prosument 2

Kolejnym centralnym programem dotacyjnym jest Prosument 2. W przypadku osób zainteresowanych inwestycją w panele fotowoltaiczne dofinansowanie wynosi tu od 15 do 30% kosztów kwalifikowalnych instalacji. W ramach pomocy istnieje również możliwość otrzymania nisko oprocentowanego kredytu lub pożyczki (oprocentowanie 1%) na maksimum 15 lat. Budżet programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł. Instytucją koordynującą projekt jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Czyste Powietrze

O dofinansowanie na fotowoltaikę możesz starać się również w ramach programu Czyste Powietrze, zakładającego dostęp do preferencyjnych kredytów dla gospodarstw domowych. Maksymalny okres finansowania pożyczki wynosi 15 lat, a jej oprocentowanie – nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie.

Programy regionalne oraz ulgi podatkowe

Oprócz wspomnianych programów istnieje jeszcze kilka innych możliwości na wsparcie budowy paneli fotowoltaicznych dofinansowaniem ze środków publicznych. Jednym z nich są programy lokalne i regionalne, prowadzone przez poszczególne województwa. Informacje o nich znajdziesz na stronach właściwego urzędu marszałkowskiego lub wojewódzkiego, a także w dokumentach

Regionalnych Programów Operacyjnych. Pomoc dla osób inwestujących w fotowoltaikę stanowi również ulga podatkowa obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku. W jej ramach prywatny inwestor ma prawo odliczyć od podatku koszty wykonania instalacji fotowoltaicznej.

Kredyty na fotowoltaikę

Wsparcie finansowe w zakresie budowy instalacji z paneli słonecznych oferują też wybrane banki. Oferta preferencyjnych kredytów na fotowoltaikę adresowana jest do tych klientów, którzy z różnych powodów nie korzystają z grantów i dotacji. Bez względu na to, jaką formę dofinansowania wybierzesz, inwestycja w fotowoltaikę z dotacją zwróci się znacznie szybciej niż bez takiego wsparcia. Często już po kilku latach od uchronienia, instalacja zaczyna na siebie „zarabiać”, co pozwala w dużym stopniu uniezależnić się od stale rosnących cen prądu.

Posiadamy:

Dostawcy posiadają: