Rodzaje kotew i ich zastosowanie

Kotwa – nazywana czasem również ankrem – to jeden z najczęściej wykorzystywanych elementów łącznikowych we współczesnych konstrukcjach budowlanych. Za jej pośrednictwem możliwe jest uzyskanie stabilnych i wytrzymałych mocowań mechanicznych dedykowanych do bardzo różnych zastosowań. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał tego rozwiązania, należy stosować go zgodnie z dedykowanym przez producenta przeznaczeniem.

Na rynku dostępne są nie tylko kotwy do drewna i betonu oraz innego rodzaju podłóż pełnych, ale także i takie, które można stosować w połączeniu z materiałami miękkimi, jak ziemia lub piasek. W zależności od konkretnego wariantu kotwy może ona przybierać bardzo różne formy, w tym np. postać śruby lub zakrzywionego pręta, wykorzystywanego najczęściej w celu trwałego przytwierdzenia do podłoża urządzenia lub maszyny.

Spośród dostępnych na rynku opcji wyróżnia się zatem kilka głównych typów kotew. Poniżej opisujemy 3 najważniejsze z nich oraz omawiamy kluczowe dla nich zastosowania.

Kotwy stalowe

Kotwa stalowa wykorzystywana jest przede wszystkim do tworzenia takich połączeń w obrębie ścian murowanych, których nie da się uzyskać za pośrednictwem nadproży, wieńców czy innego rodzaju pozostałych trwałych elementów danej konstrukcji. Uzyskiwane za ich pośrednictwem połączenia tego typu są niezwykle trwałe i elastyczne. Ze względu na kontakt kotwy stalowej z zaprawą, musi być ona wykonana ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. W zależności od specyfiki danego połączenia spośród kotew nierdzewnych wyróżnić można dodatkowo warianty wbijane oraz wkręcane w konstrukcję ściany, a także kotwy do spoin.

Kotwy chemiczne

Ten rodzaj kotew nazywany jest także łącznikami wklejanymi. Dzieje się tak ze względu na obecność w nich specjalnie wywierconych otworów, w które – przed aplikacją w ramach danego połączenia – wstrzykuje się żywicę. Zadaniem kotew chemicznych jest powierzchniowe połączenie dwóch substancji w sposób solidny i wytrzymały. Ze względu na swoje optymalne właściwości użytkowe bardzo często zastępują dyble czy kołki. Ich sporą zaletę stanowi to, że podczas montażu nie powodują naprężenia podłoża, w przeciwieństwie to kotew wykorzystujących siłę rozporu. Typy podłóż dedykowanych dla danego rodzaju kotew chemicznych określane są przez producenta na opakowaniu. Najczęściej są to materiały o mocnej strukturze takie jak beton komórkowy lub cegła.

Kotwy do materiałów miękkich

Wbijany wariant kotew stosowany przede wszystkim jako forma wspornika np. w drewnianych budowlach ogrodowych. W ich przypadku najczęściej występującym podłożem jest goła ziemia, ziemia pokryta trawą lub piach. W zależności od rodzaju gruntu oraz wielkości danej konstrukcji należy wybierać kotwy o różnych długościach i średnicach – tym dłuższe i grubsze, im miększe podłoże oraz im większa jest stawiana budowla.

Posiadamy:

Dostawcy posiadają:

Informujemy, że w dniach 24.12.2019 – 01.01.2020 firma Metfix będzie nieczynna.

Ostatnim dniem wysyłek będzie 23.12.2019.

Prosimy o uwzględnienie tego w swoich planach zakupowych.