Podsumowanie ostatnich 5 lat w branży elementów złącznych

Wiele firm wyspecjalizowało się w konkretnych elementach

Rynek elementów złącznych jest jedną z tych gałęzi przemysłu metalowego, który rozwija się z dala od rozgłosu medialnego, a zdominowany jest obecnie przez metale szlachetne (surowce) takie jak: złoto, srebro czy miedź. Dzieje się tak dlatego, że łączniki są ostatnim ogniwem zespalającym określone półprodukty, a więc i nakłady przeznaczane na ich cel w stosunku do całości danej inwestycji są stosunkowo niewielkie. Zgodnie z analizą XYZ/ABC służącą do zarządzania zapasami są to produkty kategorii C, czyli najtańsze, mające najdalsze miejsca magazynowe, będące produktami, wobec których stosuje się uproszczone metody zamawiania oceny ofert i kontroli. Obecna wartość rynku elementów złącznych jest dość trudna do oszacowania. W szczególności jest to niemożliwe, gdybyśmy chcieli skalkulować to w podziale na najbardziej popularne stale: niestopowe, nierdzewne i pozostałe wielostopowe. Bazując jednak na pewnych wypowiedziach określonych grup specjalistów, danych dostępnych na różnych portalach zrzeszających określone grupy producenckie i handlowe, można by przypuszczać, że obecna wartość rynku elementów złącznych to ok. 5-6 mld zł. Odważę się jednocześnie przyjąć tezę, że każdego roku wzrost tego rynku jest dość dynamiczny i przyjmuje wartość ok. 20-25%, przy czym zauważa się coraz silniejszy trend na zamianę elementów stali maszynowej na nierdzewną, co daje gwarancję dłuższego jej użytkowania. Wzrost popytu zdaje się potwierdzać także w liczbie największych graczy na rynku. Jeszcze 5 lat temu, dzieląc rynek elementów złącznych na przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą elementów stalowych (także pokrytych różnymi powłokami ochronnymi) oraz przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą elementów nierdzewnych, zauważalna była dominacja 3-4 głównych przedsiębiorstw w każdym z tych obszarów oraz pozostałych hurtowników i mniejszych dystrybutorów lokalnych. Dziś liczby te przynajmniej się podwoiły (dla znaczących graczy), a dla mniejszych dystrybutorów – znacznie się zwielokrotniły. Zmiany dokonywały się również w zakresie oferowanych produktów poszczególnych przedsiębiorstw. Wiele firm wyspecjalizowało się w konkretnych elementach, np. ze względu na: materiał (np. stal maszynowa i nierdzewna), rodzaj elementów (śruby, nity, stopki do maszyn, kotwy), rynek docelowy (meblowy, budowlany, rolniczy, jachtowy). Zwiększona konkurencja oprócz specjalizacji poszczególnych firm wymusiła jednocześnie dywersyfikację zakupów u dostawców spoza UE. To z kolei rodzi problem ochrony krajowych i europejskich producentów elementów złącznych, co nie obeszło się bez echa w Komisji Europejskiej, która w kwietniu 2016 roku przyjęła Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2670 wprowadzające uprzedni nadzór unijny nad przywozem niektórych wyrobów ze stali pochodzących z państw trzecich, w tym także elementów złącznych, dając tym samym wyraźny sygnał, że UE prowadzi aktywny udział w monitorowaniu tej części rynku, w przyszłości będąc gotową na określone interwencje, by chronić rodzime rynki producentów. Kolejnym wyzwaniem dla dalszego rozwoju w najbliższym czasie będzie także koronawirus, który już spowodował wstrzymanie wielu fabryk chińskich, co w dalszej perspektywie na pewno wpłynie negatywnie na ciągłość dostaw oraz ceny produktów. Niestety pozostałe rynki, póki są z dala od zagrożenia płynącego z wirusa, nie są w stanie przejąć całej produkcji chińskiej głównie z powodu ograniczonych możliwości produkcyjnych oraz wiedzy i posiadanej technologii. Bieżąca sytuacja nie sprzyja zatem długofalowemu planowaniu, a wręcz zwiększa ryzyko poszczególnych działań i zakupów, nie mówiąc już o tym, jak duży wpływ będzie to miało na pośrednie branże, w których rynek chiński miał swój znaczny udział.

Posiadamy:

Dostawcy posiadają:

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 od dnia 16-03-2020
(do odwołania) wprowadzamy dodatkowe środki zapobiegawcze:

  1. Dział obsługi bezpośredniej klientów detalicznych i biznesowych zostaje zamknięty – zamówienia przyjmujemy tylko drogą elektroniczną oraz telefonicznie.
  2. Transport dostaw – towar będzie dostarczony tylko firmami zewnętrznymi.
  3. Odbiór towaru – będzie możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu
    z działem handlowym.
  4. Formy płatności – możliwe tylko przelew, bądź przedpłata (brak płatności gotówkowych).
  5. Biura sprzedażowe pracują w trybie dyżurowym i zdalnym. Oznacza to, że przygotowanie ofert lub odebranie telefonu może potrwać odrobinę dłużej, niż zazwyczaj. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i zrozumienie.