Jak zbudowany jest kolektor słoneczny?

Z każdym rokiem zainteresowanie Polaków kolektorami słonecznymi nieustannie wzrasta. Rozwiązanie to pozwala uzyskać darmową energię z promieni słońca, a następnie przekształcać ją na ciepło wykorzystywane do podgrzewania wody czy ogrzewania wnętrz domów lub budynków innego typu. Poniżej opisujemy, czym dokładnie jest kolektor słoneczny i jak jest zbudowany.

Kolektory słoneczne – co to jest?

Kolektor słoneczny określany często potocznie również jako tzw. solar jest urządzeniem, w ramach którego dochodzi do zamiany energii pozyskiwanej bezpośrednio z promieniowania słonecznego w ciepło, wykorzystywane później do podgrzewania specjalnych płynów zawartych w jego konstrukcji. Urządzenie to stanowi doskonałą alternatywę zarówno dla kosztownej energii elektrycznej, dostarczanej przez zewnętrznych dostawców, jak i dla jej tańszego odpowiednika bazującego na spalaniu oleju lub gazu.

Darmowa energia słoneczna stanowi niezwykle kuszące rozwiązanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę statystki – typowa polska rodzina pochłania rocznie kilka tysięcy kilowatogodzin na samo podgrzewanie wody w celach użytkowych. O opłacalności stosowania kolektorów słonecznych świadczy najlepiej to, że na ten moment w naszym kraju łączna powierzchnia wszystkich wykorzystywanych urządzeń tego typu wynosi przeszło 350 000 m2. Co szczególnie warte podkreślenia – największą część z nich stanowią instalacje zamontowane przez indywidualnych użytkowników na swoich domach.

Budowa kolektorów słonecznych

Na polskim rynku największą popularnością cieszą się tzw. słoneczne kolektory płaskie, cieczowe. Składają się one z odpowiednio usytuowanych względem siebie cienkich rurek lub kanałów uzyskiwanych ze specjalnych profili. Elementy te mocuje się do wykonanej z metalu płyty, nazywanej absorberem, którą z kolei pokrywa się dodatkową selektywną powłoką, zwiększającą pochłanianie promieniowania słonecznego. Całość umieszczona jest w obudowie, mającej za zadanie chronić konstrukcję kolektora słonecznego przed uszkodzeniami oraz minimalizować poziom utraty ciepła, przy jednoczesnym nieblokowaniu dostępu promieni słonecznych do wnętrza urządzenia. Przez wspomniane rurki lub kanały przepływa czynnik grzewczy w postaci cieczy odpornej na zamarzanie (najczęściej jest to odpowiedni roztwór glikolu). Ciecz ogrzewa się poprzez przejmowanie ciepła od absorbera oraz przylegających do siebie wewnętrznych ścianek orurowania.

Pochłaniacz ciepła w kolektorach słonecznych – absorber

Absorber w najprostszej formie to płyta wykonana z metalu lub ze sztucznego tworzywa, którą pokrywa się od wierzchniej strony czarną farbą. W bardziej zaawansowanych wariantach, farbę zastępuje się powłoką w postaci czarnej miedzi, czarnego chromu lub niklu czy też tlenku tytanu. Rozwiązania te cechują się wysokim współczynnikiem absorbcji energii słonecznej, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu emisji promieniowania cieplnego.

Konstrukcja orurowania oraz obudowy kolektorów słonecznych

Aby w sposób efektywny odbierać ciepło, rurki, którymi przepływa czynnik grzewczy, powinny przylegać do absorbera na całej swojej powierzchni. Rurki wykonuje się przeważnie z miedzi, ze względu na jej optymalne właściwości przewodzące i dużą odporność na korodowanie oraz skrajne wahania temperatury. Niekiedy materiał ten zastępuje się także tańszymi odpowiednikami w postaci aluminiowych profili.

Jeśli chodzi natomiast o obudowę kolektora słonecznego jest ona najczęściej aluminiowa bazowo. Od spodu i bocznych krawędzi izoluje się ją zwykle wełną mineralną. Z uwagi na konieczność przepuszczania promieniowania słonecznego, górna ścianka pozostaje przezroczysta. Ścianę tą wykonuje się ze szkła hartowanego, cechującego się wzmocnioną ochroną przed uszkodzeniami mechanicznymi (w tym także przed gradobiciem). W rzadszych przypadkach górna cześć kolektorów słonecznych może być również wykonana ze szkła pryzmatycznego, na którego powierzchnię promienie słoneczne padają pod kątem innym, niż prosty, co zwiększa wydajność urządzenia.

 

Posiadamy:

Dostawcy posiadają:

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 od dnia 16-03-2020
(do odwołania) wprowadzamy dodatkowe środki zapobiegawcze:

  1. Dział obsługi bezpośredniej klientów detalicznych i biznesowych zostaje zamknięty – zamówienia przyjmujemy tylko drogą elektroniczną oraz telefonicznie.
  2. Transport dostaw – towar będzie dostarczony tylko firmami zewnętrznymi.
  3. Odbiór towaru – będzie możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu
    z działem handlowym.
  4. Formy płatności – możliwe tylko przelew, bądź przedpłata (brak płatności gotówkowych).
  5. Biura sprzedażowe pracują w trybie dyżurowym i zdalnym. Oznacza to, że przygotowanie ofert lub odebranie telefonu może potrwać odrobinę dłużej, niż zazwyczaj. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i zrozumienie.