Gwinty calowe a metryczne – w czym tkwią różnice?

Śruba to bardzo mały i niepozorny element, ale mający niebagatelne znaczenie przy każdej zaawansowanej i prostej konstrukcji. Łączy poszczególne składniki struktury ze sobą. Wybór właściwej śruby jest zatem podstawą wszystkich założeń konstrukcyjnych.

Na rynku funkcjonują dwa typy śrub – z gwintami calowymi oraz metrycznymi. Czym się od siebie różnią? Czy wybór ma znaczenie dla stabilności urządzenia lub instalacji? Warto się o tym przekonać przed podjęciem decyzji o zakupie.

Odróżnienie na podstawie systemu miar

Gwinty wyróżnia się za pomocą rozmaitych właściwości: ich pochylenia (walcowe oraz stożkowe), umiejscowienia (wewnętrzne oraz zewnętrzne) czy kształtu (np. trapezowe, rurowo-stożkowe). Na samym początku należy jednak zidentyfikować je na podstawie systemu miar. To najprostszy i najskuteczniejszy sposób, by odróżnić od siebie gwinty.
Nie powinno to sprawić nikomu problemów. Podział gwintów na metryczne i calowe dotyczy wyłącznie określania wartości średnicy znamionowej oraz skoku, wyrażanych w milimetrach lub calach. Gwint metryczny opisuje średnicę przy pomocy milimetrów, a calowy przy użyciu cali.

1 cal równa się 2,54 cm. Wiedza o tym nie ma jednak bezpośredniego przełożenia na praktykę, ponieważ nie miesza się ze sobą tych dwóch systemów przy opisywaniu produktów. Może jednak okazać się przydatna przy opracowywaniu projektów urządzeń lub instalacji, do których należy dobrać właściwe śruby.
Rodzaje gwintów calowych i metrycznych

Każdy gwint posiada ponadto kilka wariantów. Od najpopularniejszych, będących w masowej produkcji, aż po bardziej zaawansowane, które wymagane są przy realizacji skomplikowanych projektów.

Wśród metrycznych najczęściej można spotkać zwyczajne gwinty. Nie są one w żaden specjalny sposób oznaczane. Ich wartość wyraża się w milimetrach, czasem jednak posiadają informację o przedziałce. Do rzadziej używanych należą gwinty metryczne wielokrotne (nazywane także wielozwojnymi) oraz lewozwojne.

Gwinty calowe są z kolei ułożone w szeregi i na tej podstawie się je rozróżnia. Występują szeregi: zwykłe, drobnozwojne, bardzo drobnozwojne oraz o jednakowej podziałce.

Oznaczenia gwintów calowych oraz metrycznych

Zwykły gwint metryczny oznaczany jest za pomocą litery M oraz liczby określającej milimetry. Dla przykładu śruba o gwincie 15 mm będzie mieć opis M15. Gwinty wielokrotne informują także o skoku, podziałce i polu tolerancji, np. M15 x Ph2 P1,5 – 6g. Lewozwojne posiadają po prostu litery LH (w omawianym przykładzie byłoby to M15 LH).

Szeregi gwintów calowych oznacza się wyłącznie literami. Zwykłe (do 4 cali) – UNC, drobnozwojne (do 1,5 cala) – UNF, bardzo drobnozwojne (do 1 i 11/16 cala) – UNEF, a gwinty o stałej podziałce – UN.

Posiadamy:

Dostawcy posiadają: