Lina w kluzie dla bezpieczeństwa statku. Dlaczego musi być we właściwej pozycji?

Kluza pełni bardzo ważną rolę na każdym statku. Jest to otwór o kształcie owalnym bądź okrągłym znajdujący się w burcie lub nadburciu, przez który przeciąga się liny cumownicze, a także łańcuch kotwicy. Z reguły kluza posiada wzmocnione brzegi o specjalnie zaprojektowanym profilu, aby przechodząca przez nią lina nie ulegała przetarciu. Krawędzie kluzy poddawane są podczas pracy znacznym siłom, muszą więc być dostosowane do warunków, w których będą pracowały. W przypadku małych jednostek pływających, gdzie siły zazwyczaj są znacznie mniejsze, kluza może być zwykłym pierścieniem przymocowanym do burty.

Ogólnie rzecz biorąc, kluza istnieje po to, aby znajdująca się na pokładzie lina cumownicza nie przesuwała się i nie stwarzała zagrożenia dla znajdujących się w pobliżu osób. Naprężona lina bardzo łatwo może spowodować obrażenia nie tylko wśród ludzi, ale także uszkodzić sprzęt na statku. Kolejnym powodem, dla którego liny cumownicze powinny przebiegać przez kluzę, jest zmiana kąta nachylenia. Zmniejszenie rozkładu sił wpływa nie tylko na wzrost bezpieczeństwa na pokładzie, ale również znacznie ułatwia codzienne wykonywanie obowiązków przez żeglarzy.

Właściwa pozycja liny w kluzie

Niezwykle istotne jest, aby lina w kluzie znajdowała się we właściwej pozycji, to znaczy takiej, która została dla niej przewidziana przez projektanta jednostki pływającej. Złe położenie liny może wpłynąć na zmianę rozkładu sił, a to z kolei może doprowadzić do przetarcia się liny bądź zniszczenia burty. Niewłaściwie usytuowana lina w kluzie może również zachowywać się mniej stabilnie, co spowoduje zagrożenie dla osób, które znajdują się w jej najbliższym otoczeniu.

Ważny aspekt stanowi również to, aby lina była odpowiednio dobrana zarówno do kluzy, jak i do zadań, którym musi sprostać. Liny syntetyczne, słabej jakości podczas nieustannego poruszania się w kluzie, mogą zostać uszkodzone. Tarcie wpływa także na zwiększenie temperatury liny, co z kolei doprowadza do osłabienia parametrów pracy.

Wszystkie elementy na jednostce pływającej muszą być wykonane i dobrane w taki sposób, aby mogły ze sobą bezpiecznie współpracować na zasadzie synergii. Lina w kluzie jest ustabilizowana, a jednocześnie zabezpieczona przed przetarciami. Odpowiednio zaprojektowany otwór, ale też umiejętne obchodzenie się z osprzętem sprawią, że praca będzie przebiegała w sposób należyty i optymalny. Kluza znacznie ułatwia też podciąganie oraz opuszczanie kotwicy, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych.

Posiadamy:

Dostawcy posiadają:

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 od dnia 16-03-2020
(do odwołania) wprowadzamy dodatkowe środki zapobiegawcze:

  1. Dział obsługi bezpośredniej klientów detalicznych i biznesowych zostaje zamknięty – zamówienia przyjmujemy tylko drogą elektroniczną oraz telefonicznie.
  2. Transport dostaw – towar będzie dostarczony tylko firmami zewnętrznymi.
  3. Odbiór towaru – będzie możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu
    z działem handlowym.
  4. Formy płatności – możliwe tylko przelew, bądź przedpłata (brak płatności gotówkowych).
  5. Biura sprzedażowe pracują w trybie dyżurowym i zdalnym. Oznacza to, że przygotowanie ofert lub odebranie telefonu może potrwać odrobinę dłużej, niż zazwyczaj. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i zrozumienie.