Jak łączyć przewody, używając obejmy metalowe skręcane?

Jeżeli przydarzy się nam awaria rury, nie musi to automatycznie oznaczać zupełnej eliminacji możliwości jej dalszego użytkowania. Szansą na zapobiegnięcie takiej sytuacji są właśnie obejmy metalowe skręcane, pozwalające przywrócić funkcjonalność przewodów z rysami, drobnymi pęknięciami, a nawet poważnymi ubytkami.

Najważniejsze zalety i zastosowania obejm metalowych skręcanych

Skręcane obejmy metalowe wykorzystywane są do wykonywania połączeń, ale też przeprowadzania czynności naprawczych w obrębie przesyłowych przewodów przemysłowych. Rury łączone za ich pośrednictwem mogą być wykonane z najrozmaitszych materiałów, takich jak m.in.: stal nierdzewna oraz węglowa, miedź, miedzionikiel, żeliwo, czy też tworzywa sztuczne, w tym np. PVC, PP lub PE. Do ich głównych zalet, oprócz wspomnianej dużej uniwersalności zastosowań, zaliczyć należy także istotnie niższe koszty otrzymywanych połączeń, niż w przypadku stosowania rozwiązań tradycyjnych. Ponadto obejmy metalowe skręcane charakteryzują się niezwykle szybkim i łatwym w przeprowadzeniu montażem oraz mocno zwartą, upraszczającą użytkowanie konstrukcją. Dzięki niej bez większych problemów możliwe jest skorzystanie z obejm skręcanych nawet w ciasnych czy trudnodostępnych obszarach roboczych. Z pozostałych zalet metalowych obejm skręcanych wymienić należy dodatkowo:

  • efektywne tłumienie fal dźwiękowych, drgań i wibracji oraz zmian ciśnienia,
  • pozytywny wpływ na ogólne zużycie zmęczeniowe całej instalacji,
  • kompensatę niewielkich odchyleń kątowych i osiowych przewodów, przy jednoczesnym zachowaniu ich szczelności.

Jeśli chodzi z kolei o możliwe, konkretne zastosowania skręcanych obejm metalowych, z rozwiązania tego korzysta się m.in. w ramach górnictwa, budownictwa lądowego, instalacji kanalizacyjnych, wodnych, przemysłowych, przeciwpożarowych, sprężonego powietrza, chemikaliów, olejów, a także podczas konstruowania instalacji przeznaczonych do transportu cieczy, gazów oraz substancji stałych tworzonych na potrzeby przemysłu morskiego i stoczniowego.

Metalowe obejmy skręcane – montaż

Sam montaż metalowych obejm skręcanych przebiega bardzo łatwo, jednak z uwagi na możliwość popełnienia błędu zawsze należy korzystać z załączonej przez producenta instrukcji montażowej. Z czynników istotnych, na które trzeba zwrócić uwagę podczas przeprowadzania tej czynności, warto wspomnieć przede wszystkim o weryfikacji odległości, jaka występuję między końcami poszczególnych przewodów oraz sprawdzeniu ich odchylenia, średnic, niewspółosiowości, możliwych osiowych przesunięć i błędów okrągłości. Dodatkowo, mając do czynienia z rurami wykonanymi z tworzyw sztucznych, przed użyciem metalowej obejmy skręcanej należy skorzystać również ze specjalnych wkładek wzmacniających.

Posiadamy:

Dostawcy posiadają: